Välkommen / Welcome

Välkommen

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox och Safari.

Stiftelsen har ett nytt elektroniskt ansökningsformulär och sökande måste registrera ett nytt användarkonto, även om ett sådant finns i Stiftelsens gamla ansökningssystem.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag.

Ansökningsperioderna öppnar 1 månad innan sista ansökningsdag för respektive utlysning och stänger kl 23.59 på ansökningsperiodens sista dag.

På grund av COVID-19 flyttar Stiftelsen fram datum för den utlysning som har sista ansökningsdag 1 april 2020 till 14 april 2020.

Observera!

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.